Ehdota valtuustoon

Nuorisoseurojen valtuustossa on noin neljäkymmentä jäsentä ja saman verran varajäseniä. Valtuusto valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja valinnan tekee Nuorisoseurakokous.

Valtuustolla on äärimmäisen tärkeä tehtävä järjestössä, nimittäin se hyväksyy yhdistystoiminnan kivijalat: toimintasuunnitelman, talousarvion, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja säännöt. Valtuusto myös valitsee liiton hallituksen ja sen puheenjohtajan. Valtuusto kokoontuu kahdesti vuodessa.

Kuka päätöksenteon ytimeen? 

Haluaisitko sinä vaikuttamaan valtuustoon? Onko seurassasi aktiivinen jäsen, jolla olisi paljon annettavaa?
Pidä huolta, että seurastasi tai alueeltasi tulee edustaja valtuustoon. 

Ehdotuksen tekee virallisesti jäsenseura. Jos haluat asettautua ehdolle, ilmaise asia seurasi johtokunnalle. Jos haluat ehdottaa jotakuta muuta, kysy ehdokkaalta, onko hän käytettävissä.

Ehdokasasettelun tilanne

Ehdokasasettelun tilanne 29.9 2018 klo 16.45 löytyy täältä.

Vaalivaliokunta

Ehdotukset valtuustoedustajista tehdään vaalivaliokunnalle. Vaalivaliokunta on joukko Nuorisoseurojen jäseniä, jotka on valittu toteuttamaan tärkeää tehtävää. Vaalivaliokunta kokoaa kaikki jäsenseurojen tekemät ehdotukset, ja tekee Nuorisoseurakokoukselle esityksen valtuuston kokoonpanosta. Nuorisoseurakokouksen osallistujat voivat tehdä kokouksessa oman esityksensä. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Nuorisoseurakokous. Vaalivaliokunnan työskentelyä ohjaa Vaalivaliokunnan menettelytapaohje.

Vaalivaliokunnan kokoonpano

Anita Jämsén, pj.

Heikki Peisa

Jaakko Niemistö

Marita Raita

Timo Tervonen

Vaalipiirien ja ehdokkaiden määräytyminen

Jokaisen maakunnan edustajien määrä riippuu sen jäsenmäärästä. Jokaiselle valtuuston jäsenelle tulee henkilökohtainen varajäsen. Vuonna 2018 valtuustoon valitaan jäseniä seuraavasti: 

Vaalipiiri

Seurojen jäsenmäärä

Valtuutettujen määrä

Etelä-Häme

3266

4

Etelä-Pohjanmaa

3736

4

Häme

3555

4

Kainuu

250

1

​Keski-Suomi

1655

2

Keski-Pohjanmaa

1224

2

Kymi

723

1

Lappi

2660

3

Pohjois-Karjala

986

1

Pohjois-Pohjanmaa

1582

2

Pohjois-Savo

1944

2

Saimaa (Etelä-Karjala, Etelä-Savo)

2809

3

Satakunta

2616

3

Varsinais-Suomi

1302

2

Uusimaa

3496

4

Ylä-Savo

1020

2