Tee aloite

Aloitteet ovat hyvä tapa tuoda asioita Nuorisoseurakokouksen keskusteluun ja käsittelyyn.

Aloitteita voi tehdä hyvin laajasti kaikista nuorisoseuratoimintaan liittyvistä asioista. Aiempina vuosina aloitteita on tehty mm. ansiomerkkien ja muiden tunnustusten myöntämiskäytännöistä, seurantalojen ylläpidon tukemisesta sekä lasten ja nuorten toiminnan kehittämisestä.

Aloitteet tulee jättää hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta, mutta mikään ei estä toimittamasta aloitteita jo hyvissä ajoin.

Ohjeet ja lomake aloitteen tekemiseen julkaistaan näillä sivuilla lähiaikoina.