Mikä on vaalivaliokunta?

Vaalivaliokunta on toimielin eli joukko virallisesti valittuja hyviä tyyppejä. Valiokunta kokoaa ja valmistelee kokouksessa tehtäviä henkilövalintoja  ja huolehtii myös siitä, että ehdokkaita on riittävästi valintoja varten. Nuorisoseurakokouksessa henkilövalintoja ovat valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet.

Liiton valtuusto on valinnut viime syyskokouksessaan valmistelevan vaalivaliokunnan. Itse nuorisoseurakokouksessa nimetään vielä varsinainen kokouksen vaalivaliokunta, joka työskentelee kokouksen aikana. Yleensä näissä kahdessa on ollut pääosin samat henkilöt.

Keväällä Suomen Nuorisoseurojen hallitus on päättänyt päivämäärän, johon mennessä jäsenyhdistysten on tehtävä esitykset eri tehtäviin valittavista henkilöistä. Päivämäärä on noin kuukausi ennen kokousta. Esitykset kootaan sähköisellä lomakkeella.

Valmisteleva vaalivaliokunta tutustuu ehdotettuihin henkilöihin ja voi tarvittaessa myös itse etsiä ehdokkaita tai pyytää lisäesityksiä henkilöistä. Viikkoa ennen Nuorisoseurakokousta he esittelevät tulleet ehdotukset järjestön kotisivuilla.

Tämän jälkeen valiokunta valmistelee Nuorisoseurakokoukselle kokonaisesityksen valtuuston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi. Esityksessä vaalivaliokunta on ottanut huomioon esimerkiksi ehdokkaiden kotipaikan, iän, osaamisen ja taustan, jotta valtuustosta tulisi mahdollisimman monipuolinen. Suomen Nuorisoseurojen säännöissä mainitaan erikseen perusteet valtuuston alueellisesta edustavuudesta ja ikäjakaumasta. Alueellinen edustus menee kunkin alueen jäsenmäärän mukaan ja valtuuston jäsenistä 1/3 pitää olla alle 29-vuotiaita.

Nuorisoseurakokouksessa varsinainen kokouksen vaalivaliokunta esittelee tulleet ehdotukset ja valmistelevan vaalivaliokunnan esityksen valittavista henkilöistä perusteluineen. Kokouksessa voi vielä ehdottaa yksittäisiä ehdokkaita tai vaalivaliokunnan ehdotuksesta poikkeavan kokonaisesityksen. Varsinainen kokouksen vaalivaliokunta kokoontuu vielä Nuorisoseurakokouksen aikana tekemään esityksensä kokouksessa tehtyjen ehdotusten jälkeen. Mikäli kokonaisesityksiä on useampia, kokoonpanosta äänestetään.