Mikä on valtuusto ja mitä se tekee?

Nuorisoseurakokousten välillä valtuusto on Suomen Nuorisoseurojen ylin päättävä elin (eli joukko nuorisoseuralaisia, jotka tekevät meidän kaikkien puolesta päätöksiä). Valtuuston jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja valinnan tekee Nuorisoseurakokous. Ehdotuksia valtuuston edustajista kerätään tällä hetkellä, ehdota täällä jotain nohevaa tyyppiä.

Valtuustoon valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 30-50 valtuutettua eri puolilta Suomea sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilökohtainen varajäsen tarkoittaa, että jos tietty varsinainen jäsen ei pääse valtuuston kokoukseen, hänen sijaisenaan on aina sama henkilö. (Aikaisemmin varajäsen oli ei-henkilökohtainen. Tällöin kenen tahansa varsinaisen edustajan poissa ollessa, kutsutaan ensisijaisesti paikalle 1. varajäsen. Jos hän ei pääse, niin  sitten 2. varajäsen jne.)

Valtuuston kokoonpanosta 1/3 täytyy olla alle 29-vuotiaita. Eri alueilta on edustajia kunkin alueen jäsenmäärän mukaan.

Mitä valtuusto tekee?

Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään yleensä toukokuussa ja syyskokous marraskuussa. Kevätkokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus sekä hyväksytään ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös. Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistetaan jäsenmaksut.

Syyskokouksessa valtuusto myös valitsee liiton hallitukseen uudet jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi. Lisäksi syyskokouksessa valitaan tilintarkastajat tarkastamaan liiton taloutta ja hallintoa. Kokouksissa voidaan käsitellä muitakin asioita, jotka liiton hallitus on valmistellut kokouksessa käsiteltäväksi. Näistä asioista kerrotaan aina erikseen kokouskutsussa.

Valtuusto ei kuitenkaan täysin yksin ohjaa järjestön suuntaa. Jäsenyhdistykset voivat esittää sekä kevät- että syyskokoukselle asioita käsiteltäväksi toimittamalla kirjallisen ilmoituksen hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

Lue myös: