Ehdota valtuustoon

Nuorisoseurojen valtuustoon valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 40 jäsentä ja saman verran varajäseniä. Valtuusto valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja valinnan tekee Nuorisoseurakokous.

Valtuustolla on äärimmäisen tärkeä tehtävä järjestössä, nimittäin se hyväksyy yhdistystoiminnan kivijalat: toimintasuunnitelman, talousarvion, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja säännöt. Valtuusto myös valitsee liiton hallituksen ja sen puheenjohtajan. Valtuusto kokoontuu kahdesti vuodessa.

Kuka päätöksenteon ytimeen? 

Haluaisitko sinä vaikuttamaan valtuustoon? Onko seurassasi aktiivinen jäsen, jolla olisi paljon annettavaa?
Pidä huolta, että seurastasi tai alueeltasi tulee edustaja valtuustoon. 

Ehdotuksen tekee virallisesti jäsenseura. Jos haluat asettautua ehdolle, ilmaise asia seurasi johtokunnalle. Jos haluat ehdottaa jotakuta muuta, kysy ehdokkaalta, onko hän käytettävissä.

Vaalivaliokunta

Ehdotukset valtuustoedustajista tehdään kokouksen valmistelevalle vaalivaliokunnalle. Vaalivaliokunta on joukko Nuorisoseurojen jäseniä, jotka on valittu toteuttamaan tärkeää tehtävää. Vaalivaliokunta kokoaa kaikki jäsenseurojen tekemät ehdotukset, ja tekee Nuorisoseurakokoukselle esityksen valtuuston kokoonpanosta. Nuorisoseurakokouksen osallistujat voivat tehdä kokouksessa oman esityksensä. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Nuorisoseurakokous. Vaalivaliokunnan työskentelyä ohjaa Vaalivaliokunnan menettelytapaohje.

Vaalivaliokunnalle tulleet esitykset.

Vaalivaliokunnan kokoonpano

Petra Mäkeläinen, puheenjohtaja

Satu Seppänen

Sini Hirvonen

Asko Istolahti

Pekka Maijala

Vaalipiirien ja ehdokkaiden määräytyminen

Jokaisen maakunnan edustajien määrä riippuu sen jäsenmäärästä. Jokaiselle valtuuston jäsenelle tulee henkilökohtainen varajäsen. Vuonna 2021 valtuustoon valitaan jäseniä eri vaalipiireistä seuraavasti: 

Vaalipiiri 

Seurojen 
määrä 

Jäsenmäärä 31.12.2019
(toimintailmoitus) 

Valtuutettuja  2021-24 

Etelä-Häme 

59 

2455 

3 

Etelä-Pohjanmaa 

76 

3168 

4 

Häme 

49 

2691 

4 

Kainuu 

10 

286 

1 

Keski-Suomi 

35 

1577 

2 

Keski-Pohjanmaa 

38 

1053 

2 

Kymi 

13 

799 

1 

Lappi 

38 

1586 

2 

Pohjois-Karjala 

21 

801 

1 

Pohjois-Pohjanmaa 

58 

2091 

3 

Pohjois-Savo 

35 

1724 

3 

Saimaa 

39 

2502 

3 

Satakunta 

33 

2011 

3 

Varsinais-Suomi 

17 

916 

2 

Uusimaa 

39 

2888 

4 

Ylä-Savo 

27 

822 

1