Ehdota valtuustoon

Nuorisoseurojen valtuustoon valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 39 jäsentä ja saman verran varajäseniä. Valtuusto valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja valinnan tekee Nuorisoseurakokous.

Valtuustolla on äärimmäisen tärkeä tehtävä järjestössä, nimittäin se hyväksyy yhdistystoiminnan kivijalat: toimintasuunnitelman, talousarvion, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja säännöt. Valtuusto myös valitsee liiton hallituksen ja sen puheenjohtajan. Valtuusto kokoontuu kahdesti vuodessa.

Kuka päätöksenteon ytimeen? 

Haluaisitko sinä vaikuttamaan valtuustoon? Onko seurassasi aktiivinen jäsen, jolla olisi paljon annettavaa?
Pidä huolta, että seurastasi tai alueeltasi tulee edustaja valtuustoon. 

Ehdotuksen tekee virallisesti jäsenseura. Jos haluat asettautua ehdolle, ilmaise asia seurasi johtokunnalle. Jos haluat ehdottaa jotakuta muuta, kysy ehdokkaalta, onko hän käytettävissä.

Vaalivaliokunta

Ehdotukset valtuustoedustajista tehdään kokouksen valmistelevalle vaalivaliokunnalle. Vaalivaliokunta on joukko Nuorisoseurojen jäseniä, jotka on valittu toteuttamaan tärkeää tehtävää. Vaalivaliokunta kokoaa kaikki jäsenseurojen tekemät ehdotukset, ja tekee Nuorisoseurakokoukselle esityksen valtuuston kokoonpanosta. Nuorisoseurakokouksen osallistujat voivat tehdä kokouksessa oman esityksensä. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Nuorisoseurakokous. Vaalivaliokunnan työskentelyä ohjaa Vaalivaliokunnan menettelytapaohje.

Vaalipiirien ja ehdokkaiden määräytyminen

Jokaisen maakunnan edustajien määrä riippuu sen jäsenmäärästä. Jokaiselle valtuuston jäsenelle tulee henkilökohtainen varajäsen. Vuonna 2024 valtuustoon valitaan jäseniä eri vaalipiireistä seuraavasti: 

Nuorisoseuramaakunta

Seurat
yhteensä

Jäsenmäärä
31.12.2022

Suhdeluku

Lisäpaikka
seurojen määrästä

Jäsenmäärä-peruste

Valtuutettuja 24-27

Valtuutettuja
2021-24

Muutos

Etelä-Pohjanmaa

75

1974

2,322353

1

3

4

4

0

Etelä-Häme

58

1937

2,278824

1

3

4

3

0

Pohjois-Pohjanmaan

58

1530

1,8

1

2

3

3

0

Häme

47

1953

2,297647

1

3

4

4

0

Saimaa

42

2439

2,869412

1

3

4

3

1

Uusimaa

38

2888

3,397647

1

4

5

4

1

Pohjois-Savo

35

1216

1,430588

2

2

2

0

Keski-Suomi

34

1315

1,547059

2

2

2

0

Keski-Pohjanmaa

33

896

1,054118

2

2

2

0

Satakunta

33

1435

1,688235

2

2

3

-1

Lappi

27

1326

1,56

2

2

2

0

Ylä-Savo

26

667

0,784706

1

1

1

0

Pohjois-Karjala

21

596

0,701176

1

1

1

0

Varsinais-Suomi

16

784

0,922353

1

1

2

-1

Kymi

10

591

0,695294

1

1

1

0

Kainuu

9

546

0,642353

1

1

1

0

33

39

39

0