Osallistu – vaikuta – tee aloite!

Tekemällä aloitteen paikallinen nuorisoseura voi kiinnittää järjestön päätöstentekijöiden huomion asiaan, jota nuorisoseurojen toiminnassa halutaan kehittää.  Aloitteet voivat johtaa nuorisoseurajärjestön toimintatapojen uudistamiseen tai luoda uutta toimintaa.  Jutun lopusta löydät esimerkkialoitteen.

Aloitteita voi tehdä liiton hallitukselle, kahdesti vuodessa kokoontuvalle valtuustolle tai joka kolmas vuosi kokoontuvalle nuorisoseurakokoukselle. 

Lisäksi kehittämisideoita kannattaa nostaa aktiivisesti esiin myös erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa kerättävissä palautteissa tai olemalla yhteydessä liiton työntekijöihin.  

Aloitteet liiton hallitukselle 

Paikallinen nuorisoseura voi tehdä liiton hallitukselle aloitteita milloin vain ilman aikarajoitusta. Hallituksen vastaukset  toimitetaan aloitteen tekijälle sen jälkeen kun hallitus on käsitellyt asian. 

Aloitteet valtuustolle 

Valtuustolle jätettävät aloitteet on toimitettava kirjallisesti liiton hallitukselle neljä viikkoa ennen kokousta.  Valtuuston vastaukset toimitetaan aloitteen tekijälle sen valtuuston kokouksen jälkeen, jossa valtuusto on vastauksestaan päättänyt. 

Aloitteet nuorisoseurakokoukselle 

Nuorisoseurakokouksen käsiteltäväksi haluttavat aloitteet on toimitettava kirjallisesti liiton hallitukselle neljä viikkoa ennen kokousta. Liiton hallitus laati aloitteisiin vastaukset ja tarvittaessa myös toimenpide-esitykset.  

Hyvän aloitteen tunnusmerkit 

Hyvä aloite sisältää vain yhden asiakokonaisuuden, esimerkiksi ohjaajakoulutukseen liittyvän kehittämisidean tai ongelman, ja siihen ratkaisu- tai toimenpide-esityksen.  Samaan aloitteeseen ei siis kannata laittaa toisiinsa liittymättömiä tai toisistaan kaukana olevia asioita, esimerkiksi seurantalojen korjausta ja uuden valtakunnallisen tapahtuman kehittämistä. Niistä kannattaa tehdä omat  erilliset aloitteensa.  

Aloitteentekijöiden kannattaa perehtyä esittämänsä asian taustoihin. Tällöin aloitteeseen saadaan vahvat faktapohjat ja perustelut.    

Hyvä aloite sisältää nasevan ja aloitetta kuvaavan otsikon, tiiviin perustelu- ja taustoitusosan sekä ennen kaikkea selkeän ratkaisu- ja toimenpide-esityksen. Pituus riippuu luonnollisesti aloitteen luonteesta ja aiheen laajuudesta. 

Aloite on aina käsiteltävä nuorisoseuran johtokunnan kokouksessa ja siinä on mainittava, missä kokouksessa ja milloin aloite on käsitelty.  

Osoite aloitteiden toimittamista varten: 
Suomen Nuorisoseurat / Annina Laaksonen
Vernissakatu 8A
01300 Vantaa 

Lisätietoja: 
pääsihteeri Annina Laaksonen
040 726 7450 tai annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi  

Esimerkkialoite

[Naseva ja selkeä otsikko:]
Uusia jäsenetuja  

[Taustaa, ongelman tai toiveen kuvausta:]
Suomen Nuorisoseurat on ottanut käyttöön jäsensivuston, joka on kaikkien rekisterissä olevien jäsenten käytettävissä.  Jäsenkortilla saa jo joitakin jäsenetuja, mutta nuorille suunnattuja etuja pitäisi olla enemmän.
Eurooppalainen nuorisokortti on kaikille alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu etukortti, joka tukee nuorisoliikkuvuutta ja nuorten aktiivista osallistumista.  Eurooppalaisella nuorisokortilla saa etuja noin 700 paikassa Suomessa.

[Toimenpide-ehdotus:]
Esitämme, että nuorisoseurojen mobiilijäsenkorttiin yhdistetään Eurooppalainen nuorisokortti.

[Paikka ja päivämäärä, jolloin jäsenseuran johtokunta on kokouksessaan käsitellyt aloitteen]
Vantaalla 12.8.2021

[Aloitteen tekevä nuorisoseura]
Mallikkaan Nuorisoseura ry

[Nuorisoseuran johtokunnan allekirjoitukset]
Puheenjohtaja           Sihteeri