Category Archives for "Yleinen"

Nuorisoseurakokous valitsi valtuuston ja sen puheenjohtajat

Suomen Nuorisoseurat valitsi sunnuntaina päättyneessä Nuorisoseurakokouksessaan uudet päättäjät seuraavalle kolmivuotiskaudelleen vuosille 2018-2020. Puheenjohtajaksi valittiin Anu Hynynen, 42 Ylä-Savosta, Ulmalan Nuorisoseurasta ja varapuheenjohtajaksi Petra Mäkeläinen, 42, Sottiisi Fun Clubista, Hämeestä. Valtuuston valittiin 40 varsinaista jäsentä ja 40 varajäsentä.

Nuorisoseurakokous pidettiin Joensuussa 28.-29.9.2018 ja se antoi kokouksen päätteeksi julkilausuman:

Suomen Nuorisoseurat haastaa kaikki nuorisojärjestöt perustamaan matalan kynnyksen harrastusryhmiä

Suomen Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija. Haluamme, että kulttuurinen harrastustoimintamme tunnetaan laadusta ja turvallisuudesta. Joensuussa järjestetty Nuoriseurakokous antaakin kolmivuotisessa toimintatavoitteissaan kolme lupausta: Pidämme ovet auki kaikille, ja järjestämme tasa-arvoista harrastustoimintaa asuinpaikkakunnasta ja taustasta riippumatta sekä tuemme vapaaehtoistoimintaa ja ihmisiä heidän omilla kasvupoluillaan.

Toivomme, että muissakin järjestöissä järjestetään tulevan vuoden aikana lisää matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia.

Lasten ja nuorten harrastukset ovat usein kalliita, kilpailullisia ja keskittyneet kasvukeskuksiin. Suomen Nuorisoseurat järjestää yhdessä paikallisseurojen kanssa laadukasta ja monipuolista harrastustoimintaa taitotasosta riippumatta. Toivomme, että jokaisella on mahdollisuus löytää oma polkunsa. Nuorisoseura tukee tätä toimintaa ja kehittää erilaisia tapoja identiteetin löytymiseen. Harrastustoiminta kuuluu kaikille, ja että jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut mukaan. Harrastusten parissa yhdistyvät itsensä kehittäminen, omat unelmat ja omien vahvuuksien löytäminen vuorovaikutuksessa eri-ikäisten kanssa vuorovaikutuksessa. Elämä on kasvamista kaiken ikää ja harrastustoiminta antaa pohjan myös itsensä kasvattamiselle.

Vapaaehtoistoiminta on kasvun tukemista. Haluamme yhdessä nostaa erilaiset vapaaehtoistehtävät näkyväksi ja halutuiksi paikoiksi. Yksi lupauksista onkin tukea vapaaehtoistoimintaa ja kehittää yhdessä paikallisseurojen kanssa uusia tapoja tehdä vapaaehtoistyötä. Haluamme tehdä talkootyöstä harrastus, joka antaa tekijälleen iloa ja hyvää mieltä. Haluamme myös löytää uusia vapaaehtoistoimijoita. Haluamme kannustaa erilaisia ihmisiä ja ryhmittymiä liittymään yhteen kokemaan tekemisen riemua.

Nuorisoseurat on ollut syrjinnästä vapaa alue jo vuosikymmenten ajan. Yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus ovat Nuorisoseurojen arvoja, joita toteutetaan kaikessa järjestön toiminnassa. Vastuu on meillä kaikilla. Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija. Nuorisoseurat tarjoaa kaikenikäisille laadukkaita harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, musiikkia, sirkusta ja liikuntaa. Nuorisoseuroissa jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria, kasvaa aktiiviseksi yhteisön jäseneksi ja kokea tekemisen riemua.

Järjestötoiminnan ja vaikuttamisen koulutusvideoilta vinkit kokoukseen!

Nuorisoseuralaisille on julkaistu viiden videon mittainen vaikuttamisen ja järjestötoiminnan verkkokoulutus. Videot on mitaltaan noin 10-30 minuuttisia ja käsittelevät järjestötoimintaa eri näkökulmista. Niiden avulla voit verestää järjestötietoutesi ja pohtia rooliasi vaikuttajana.

Videoiden teemat ovat:

  • Minä vaikuttajana
  • Nuorisoseurajärjestö ja vaikuttamisen paikat
  • Nuorisoseurakokouksen kulku
  • Hyvän kokouksen tunnusmerkkejä
  • Osaaminen näkyväksi ja hyödyksi!

Videot on julkaistu omalla sivullaan, ja voit katsoa ne kaikki tai kerrata esimerkiksi Nuorisoseurakokouksen kulun tai järjestön historiaa.

VINKKI: Jos olet osallistumassa Nuorisoseurakokoukseen, katso videoalustukset ja palauta vapaamuotoinen oppimispäiväkirja. Saat todistuksen 1 opintopisteen laajuisen järjestökoulutuksen suorittamisesta!

Järjestökoulutuksen sivulle tästä >>

Mikä on kolmevuotisohjelma?

Nuorisoseurakokous on paitsi kohtaamisten ja yhdessä tekemisen foorumi myös päätöksenteon areena –järjestömme eduskunta. Yksi tärkeimmistä kokouksessa keskusteltavista ja päätettävistä asioista on Nuorisoseurojen kolmevuotisohjelma, jossa linjataan tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla nuorisoseuroja johdetaan tulevina vuosina.  

Kolmevuotisohjelma kuulostaa juhlavalta asiakirjalta, mutta kyse on loppujen lopuksi toiminnan suuntaviivoista. Sääntöjen mukaan Nuorisoseurakokous päättääkin nimenomaan liiton toiminnan pääperiaatteista kolmea seuraavaa kalenterivuotta varten.

Tulevan kolmevuotisohjelman valmistelu pohjautuu Nuorisoseurat 2020 –strategiaan sekä laajaan jäsenistön kuulemiseen: seurakäynteihin, ohjaajatapaamisiin, alueellisiin kasvufoorumeihin sekä kaikkiin nuorisoseuroihin tehtyyn soittokierrokseen.  

Syyskuussa hyväksyttävän kolmevuotisohjelman linjaukset ovat jo saaneet alustavaa muotoa hallituksen ja valtuuston käsittelyssä.  Yhteisen työskentelyn perusteella toiminnan kärki tullee jatkossa kohdentumaan aiempaa vahvemmin paikallisen toiminnan tukemisessa.  

Lopullisesti liiton toiminnan pääperiaatteista päättävät kuitenkin nuorisoseuralaiset Joensuussa 28.-30. syyskuuta. Tule mukaan päättämään yhteisen järjestömme suunnasta.  

Nuorisoseurastrategian ja nyt voimassa olevan kolmevuotisohjelman löydät täältä.

Verkkokoulutus vaikuttamisesta ja järjestötoiminnassa saattelee nuorisoseurakokoukseen

Oletko ensikertalainen Nuorisoseurakokouksessa tai kaipaatko muistinvirkistystä kokouskäytännöistä, järjestötoiminnasta tai vinkkejä vaikuttamiseen?

Nyt sitä on luvassa: viiden verkkotapaamisen verran painavaa asiaa järjestödemokratiasta, vaikuttamisesta ja kokousten käytännöistä. Koulutukseen kuuluu viisi verkkotapaamista (23.8., 30.8., 13.9., 20.9. ja 4.10.) Kokonaisuus on laajuudeltaan yhden opintopisteen laajuinen, mikäli kurssilainen osallistuu myös itse kokoukseen.

Koulutus on nuorisoseuralaisille kokouspakettia lukuunottamatta ilmainen ja se tuotetaan yhdessä Kansalaisfoorumin kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta: http://nuorisoseurakokous.nuorisoseurat.fi/jarjestotoiminnan-ja-vaikuttamisen-koulutus