Mikä on Nuorisoseurakokous?

Nuorisoseurakokous on järjestömme ”eduskunta”. Se on niin sanottu ylin päättävä elin eli tekee järjestön tärkeimmät päätökset. Nuorisoseurakokous järjestetään joka 3. vuosi. Tänä vuonna kokous on 28.-30.9.2018 Joensuussa.

 

Mistä päätetään: kolmivuotisohjelma

Nuorisoseurakokous on paitsi päätöksenteon myös kohtaamisten ja yhdessä tekemisen foorumi. Kokouksessa nuorisoseuratoimijat eri puolilta Suomea kohtaavat, tutustuvat ja vaihtavat mielipiteitä. Yksi tärkeä kokouksessa keskusteltava ja päätettävä asiakirja on järjestön kolmivuotisohjelma. Siinä linjataan tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla nuorisoseuroja johdetaan tulevina vuosina.

 

Mistä päätetään: Nuorisoseurojen valtuusto

Nuorisoseurojen valtuustossa on noin neljäkymmentä jäsentä ja saman verran varajäseniä. Valtuusto valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja valinnan tekee Nuorisoseurakokous. Valtuustolla on äärimmäisen tärkeä tehtävä järjestössä, nimittäin se hyväksyy yhdistystoiminnan kivijalat: toimintasuunnitelman, talousarvion, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja säännöt. Valtuusto myös valitsee liiton hallituksen ja sen puheenjohtajan. Valtuusto kokoontuu kahdesti vuodessa.

Mistä päätetään: oma äänesi parhaiten kuuluviin aloitteella

Kokousaloitteet on nuorisoseuroille hyvä tapa tuoda asioita Nuorisoseurakokouksen keskusteluun ja käsittelyyn. Aloitteita voi sääntöjen mukaan esittää kokouksen alkuun asti, mutta mikään ei estä toimittamasta aloitteita jo hyvissä ajoin ennen kokousta. Aloitteita voi tehdä hyvin laajasti kaikista nuorisoseuratoimintaan liittyvistä asioista. Aiempina vuosina aloitteita on tehty mm. ansiomerkkien ja muiden tunnustusten myöntämiskäytännöistä, seurantalojen ylläpidon tukemisesta sekä lasten ja nuorten toiminnan kehittämisestä.

Kuka minua edustaa?

Jos seurasi niin päättää, kokouksessa voit edustaa vaikka sinä itse! Kokousedustajien lukumäärä perustuu seuran jäsenmäärään. Edustaja kannattaa valita seuran kevätkokouksessa tai muuten hyvissä ajoin.